KONTAKT
Pavel Koškár - Unikátní sbírka českých a československých armádních odznaků a insignií    

Úvod

Stužky

Další část sbírky
    Armáda v zahraničí
    Cvičení
    Čepicové
    Generálské insignie
    Hradní a čestná stráž
    Jehlicové příležitostní
    Kapsové odznaky
    Kapsové odznaky dámské
    Karlíci a DOK
    Lvíčci a vlaječky
    Nárameníky
    Nášivky
    Odboj a hvězdy
    Okupace
    Opravny a ostatní
    Pamětní odznaky
    Para ostatní
    Pečetidla a známky
    Pilotní a třídnosti
    Plecháče
    Pohraniční stráž
    Politické
    Požární ochrana
    Rozlišení a identifikace
    Různé insignie
    Spolky
    Sportovní
    Svazarm a CO
    Školy
    Třídnosti a stupně
    Vyznamenání a miniatury
    Vzorní a zasloužilí

Ostatní
    Makety
    Propagace
    Kravatové spony
    Knoflíky

Ocenění
Sbírka v médiích
Kontakt


O sbírce

Na zdi žluté a stříbrné plíšky, různě obarvené, nejroztodivnějších tvarů a velikostí. Seřazené do řad a sloupců, jako vojáci, ke kterým kdysi patřily. Jsme v království Pavla Koškára.
"Sbírám signistiku-odznaky, hlavně naší armády nošené od roku 1918. Ve sbírce mám ale i odznaky cizí, třeba i sovětské, patří do naší historie," říká pan Koškár.
Sbírka obsahuje veškeré vojenské insignie a odznaky (třídnosti, specializace druhů vojsk, čepicové, pamětní, výroční, absolventské ale i jiné). K odznakům, i když ty jsou základem a prioritní, patří i bodáky, nože, opasky, přezky, výložky, čepice, šňůry, rukávové pásky, doklady a dokumenty, fotografie a jiné drobnosti v naší armádě používané.
Citace z : Akademické listy,ročník XI. Č.6. z roku 2000 VA-Brno(Zkráceno-upraveno)

Sbírka militární je zaměřena především na odznaky, insignie, nože a bodáky, které provázejí naši armádu a ostatní složky s armádou spolupracující od jejího vzniku, tj. od roku 1918 do současnosti. V této sbírce však zacházím i dál do historie, až do roku 1914.kdy v Rusku vzniká česká družina. Sbírka názorně mapuje vývoj naší armády od předchůdců legií v Rusku, přes legie v Rusku, Itálii, Francii, pokračuje meziválečným obdobím přes Protektorát, dobu budování socialismu až po dnešek.
Exponáty jsou většinou řazeny druhově bez ohledu na dobu nošení. Ve sbírce nechybí ani odznaky a insignie ze spojeneckých cvičení, zahraničních misí a doprovodných složek: Svazarmu, Civilní obrany, Požární ochrany, které bylo povoleno nosit na vojenských stejnokrojích.
Sbírku doplňuji dekrety, průkazy, předpisy a směrnicemi, nařízeními a rozkazy, fotografiemi a obrázky. Dokladovou část sbírky pro množství informačních a osobních dat však veřejně nevystavuji.
Citace z : Publikace ABECEDA netradičního sběratelství-KSK Praha 2004 (Zkráceno)

Sbírka oceněna komisí "Klubu sběratelů kuriozit" s vyhodnocením jako POZORUHODNÁ SBÍRKA Insignií čs.armády v Praze 14.10.2006

Televizní reportáž v regionálním vysílání dne 14.11.2007 v regionu Jižní Morava RTV vysoká kvalita, střední kvalita. Možno tuto reportáž zhlédnout na webových stránkách www.rta.cz dále pak "Internetová televize" Jihomoravský kraj, RTA-Minuty regionu ze dne 14.11.2007.

Inzerát: HLEDÁM, i k VÝMĚNĚ, či ODPRODEJI, k doplnění sbírky vojenských odznaků a insignií, ODZNAKY a INSIGNIE naší armády z celého období její působnosti.

www.insignie.wz.cz - Hlavní část zvěřejněné sbírky

www.insignie.blgz.cz - Rozšíření a doplnění mé sbírky.

www.insignie.blgz.cz www.insignie.wz.cz © Pavel Koškár